Informatie aanvragen

BeleefACT (in groepsverband)

Door het volgen van de ACT training: 


… word bereid om de grillen van het leven onder ogen te zien
… neem je je gedachten en gevoelens minder serieus
… leer je om meer in het hier en nu te leven
… leer je het verschil te ontdekken tussen pijn en leiden
… leef je meer vanuit je waarden

zodat je uiteindelijk psychologisch flexibeler zult worden.

 

Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat?

Antwoorden vind je in de training 'Beleef ACT'. 

De training
Deze groepstraining is gebaseerd op ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Door middel van ACT leer je om je negatieve gedachten en emoties te aanvaarden, in plaats van ze te vermijden of te controleren. Ook leert ACT je om te leven volgens je eigen waarden en je innerlijk kompas te volgen. 

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor raak je beter in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit
De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie. 

In de verschillende bijeenkomsten van de training gaan we aan de slag met deze concepten door middel van uitwisseling van ervaringen, doen van oefeningen en het bespreken van de huiswerkopdrachten.