Informatie aanvragen

Meer docenten in het hoger onderwijs

08-07-2015

Het hoger onderwijs krijgt er zo'n 4000 docenten bij: 2500 in het hbo en 1400 op de universiteiten. Dat zijn er zo'n 15 procent meer dan nu. 

Minister Bussemaker maakte de cijfers bekend bij de presentatie van haar plannen voor het hoger onderwijs. De extra docenten worden betaald uit het geld dat vrijkomt door de invoering van het leenstelsel voor studenten. Verder is er geld voor een kleine 600 lectoren en 500 docentonderzoekers extra die zich ook met onderwijs bezighouden (lees hier verder).