Informatie aanvragen

Nieuwe HBO in Amsterdam

26-06-2012


(foto: toolmantim)

 

26 juni 2012 - Het begint als hogeschool, maar de Educatieve Alliantie zal als hybride HO de lerarenopleidingen in ons land transformeren. Drie hogescholen gaan een nieuw cluster lerarenopleidingen vormen gevestigd in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Zwolle.

De timing is perfect. Als deel van de prestatieafspraken in het HBO en aan de vooravond van Obama's 'Excellence in Teaching' topconferentie in Amsterdam gaan Ipabo, Windesheim en Inholland hun lerarenopleidingen in Amsterdam, maar ook in Rotterdam, Alkmaar, Den Haag, Almere, Haarlem en Zwolle een nieuwe, geïntegreerde start geven. Daar zal  de onderwijskundige en pedagogische tak van de VU bovendien over enige tijd mee gaan samenwerken.

In de Educatieve Alliantie willen de drie hogescholen hun krachten bundelen en zo de leraar van de volgende generatie opleiden. Het gaat daarbij om het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs, mét het werkveld. Onderzoek speelt daarbij een belangrijke rol bij het verhogen van innovatiekracht.

Kleinschalige colleges in landelijk netwerk

De CvB's hebben daarover overeenstemming bereikt voor het HBO-deel. Men zal beginnen het Pabo-aanbod te integreren en de praktijkgerichte onderzoekstaken vanuit de lectoraten bijeen te brengen tot een krachtig kenniscentrum in Amsterdam. De VO-lerarenopleidingen zullen daar stapsgewijs aan worden toegevoegd.

De gedachte van de Alliantie is dat het onderwijs van de toekomst plaatsvindt op kleinschalige Colleges, die samen een landelijk netwerk vormen. Studenten krijgen hoogwaardig onderwijs met een duidelijk profiel, in een ambitieuze omgeving waarin zij gestimuleerd worden hun toekomstige baan vanuit hun persoonlijke beweegredenen uit te voeren. In drie regionale pilotprojecten die in het najaar van start gaan wordt het begrip Colleges verder vormgegeven.

De nieuwe Alliantie zal zich volledig richten op het opleiden tot docentschap in een urbane omgeving, met een brede confessionele grondslag en missie. Het plan is de vele duizenden studenten te verzamelen in een reeks kleinschalige 'colleges' in de steden en het onderzoek in een Centre of Expertise, zoals de Reviewcommissie Van Vught dit kan 'toewijzen' aan krachtige, prioritaire HO-kwaliteitsthema's.

Echt Amsterdamse onderwijsnaam

Door de combinatie van HBO-aanbod, praktijkgestuurd en academisch onderzoek en WO-aanbod willen de partners in ons land een soort 'Finse' lerarenopleiding laten ontstaan, waar nadrukkelijk ook academisch ambitieuze VWO'ers hun plek kunnen vinden.

Om misverstanden te voorkomen heeft men vooralsnog afgezien van een specifieke HO-benoeming als 'hogeschool' of 'universiteit'. De naam Educatieve Alliantie kan te zijner tijd worden vervangen door een specifieke onderwijsnaam.