Informatie aanvragen

Studenten doen het goed

30-05-2012

30 mei 2012 - Het rendement van de bachelors aan de universiteiten is de afgelopen jaren gestegen. Vrouwen studeren nog steeds sneller af dan mannen. Het aandeel geslaagden neemt flink toe bij de bèta-tech studies. Onderwijs, gezondheidszorg en sociale wetenschappen scoren duidelijk het best.
Het CBS heeft uit de meest recente cijfers over het studiesucces aan de universiteiten een paar interessante en opbeurende trends kunnen berekenen. Van de eerstejaars studenten uit het studiejaar 2007/'08 had 49 procent na 4 jaar het bachelordiploma op zak. Dat is 9 procentpunt meer dan van de eerstejaars uit 2004/'05.

Volgens de cijferaars is hier een effect merkbaar van de invoering van het bindend studieadvies in de jaren sindsdien. Daarnaast speelt de invoering van de harde knip tussen bachelor- en masterdiploma mogelijk een rol, zo vermoedt het CBS.

Vrouwen aan de top

De meisjes doen het beter dan de jongens. Dat is wereldwijd de trend in het hoger onderwijs. De jongste cijfers laten dat opnieuw zien, maar er is een gunstige trendbreuk merkbaar geworden. Bij de vrouwen nam het aandeel dat binnen 4 jaar het bachelordiploma behaalde opnieuw verder toe. Het studiesucces ligt bij hen nu op 58 procent van de eerstejaars uit 2007/'08.


Dit is nog altijd 20 procentpunten hoger dan bij de mannen. Maar er is bij de starters uit 2007/'08 een positieve ontwikkeling te noteren onder de mannen. Het verschil met het studierendement van de meisjesstudenten is nu 3 procentpunt kleiner dan het geval was bij de eerstejaars uit 2006/'07.

Lichtpunten bij beta, rechten zwak

De generieke verbetering kent binnen het WO enkele extra stralende lichtpunten. De stimuleringsacties voor het enthousiasme voor de bèta-tech opleidingen blijken een dubbel effect te hebben. De instroom neemt flink toe en het rendement van deze instroom gaat in extra tempo omhoog. Het CBS stelt vast, dat vooral bij opleidingen op het gebied van techniek, industrie en bouw en natuurwetenschappen en informatica het studierendement van de eerstejaars uit 2007/'08 beduidend hoger is dan van starters uit studiejaren daarvoor, zeker relatief gezien.