Informatie aanvragen

Voortrekkersrol in onderwijsvernieuwing

30-09-2012

Zeven excellente docenten krijgen voortrekkersrol in onderwijsvernieuwing

De Universiteit Utrecht heeft weer zeven zogenaamde teaching fellows benoemd. Zeven excellente docenten krijgen twee jaar lang een voortrekkersrol in het vernieuwen van onderwijs in hun faculteit. Ze zijn voor hun collega’s een voorbeeld en inspiratie en krijgen meer ruimte voor hun onderwijsprojecten. Het is voor de tweede keer dat de universiteit op deze manier een aantal topdocenten een extra kans geeft, in 2011 werden acht teaching fellows benoemd.
Voor de periode 2012-2014 zijn de Teaching Fellows:

  • Dr. Wieger Bakker (Recht, Economie, Bestuur & Organisatie), project: Vermindering studie-uitval: binding aan de opleiding, begeleiding en academische integratie
  • Dr. Jacco Farla (Geowetenschappen), project: Hervorming Honours College: 'Leadership in Geoscience'
  • Dr. Robert Favier (Diergeneeskunde), project: The introduction of programmatic assessment of the Master phase at the faculty of Veterinary Medicine, University of Utrecht: from paper to practice
  • Dr. Gerrit Heil (Betawetenschappen), project: Onderwijsvernieuwing door Context-Concept didactiek
  • Dr. Christel Lutz (University College Utrecht), project: Verbinden van de strategische zwaartepunten van de UU met het onderwijs van UCU
  • Dr. Eggo Müller (Geesteswetenschappen), project: Honours-tracés geesteswetenschappen tussen wetenschap, kennisvalorisatie en arbeidsmarkt
  • Dr. Bernadette van de Rijt (Sociale Wetenschappen), project: Een goed begin is het halve werk?

Zij zullen allen een project uitvoeren dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in hun faculteit. Ook krijgen zij een beurs van €5000 die zij naar eigen inzicht kunnen besteden in het kader van hun project.

Teaching fellows

Het Teaching Fellowship programma bestaat sinds 2011 toen de eerste groep van acht fellows werd geselecteerd. Zij hebben sinds september 2011 gewerkt aan hun projecten en ook op andere manieren bijgedragen aan onderwijsvernieuwing. Het Teaching Fellowship Programme is een initiatief van de Universiteit Utrecht waarmee ze excellentie wil belonen en onderwijskwaliteit in de breedte wil stimuleren. De Universiteit Utrecht loopt voorop op het gebied van docentprofessionalisering. Zo voerde de Universiteit Utrecht in 1996 de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) in, die inmiddels landelijk zijn nagevolgd, en beloont ze de excellentie van docenten met bijvoorbeeld de docentenprijzen.